Fortil 25 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fortil 25 SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt/ lúa