Forthane 43 SC, 80WP, 330FL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Forthane 43 SC, 80WP, 330FL

Forthane 43 SC, 80WP, 330FL

  • Hoạt chất: Mancozeb (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Longfat Global Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP: thán thư/ bắp cải, đạo ôn/ lúa. 43SC, 330FL: đạo ôn/ lúa