Fortazeb 72 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fortazeb 72 WP

Fortazeb 72 WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    loét sọc mặt cạo/ cao su