Fortac 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fortac 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc