Forsan 50 EC, 60 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Forsan 50 EC, 60 EC

Forsan 50 EC, 60 EC

  • Hoạt chất: Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    50EC: bọ xít/ lúa 60EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục thân/ ngô