Forlita Gold 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Forlita Gold 330EC

Forlita Gold 330EC

  • Hoạt chất: Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/ lúa