Forlione 265EW, 310EC, 760WP, 715WP, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Forlione 265EW, 310EC, 760WP, 715WP, 750WG

Forlione 265EW, 310EC, 760WP, 715WP, 750WG

  • Hoạt chất: Prochloraz 255g/l, (309.9g/l), (260g/kg), (10g/kg), 250g/kg + Propineb 10g/l, (0.1g/l), (500g/kg), (705g/kg), 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa