Fordo 250 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fordo 250 EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa