Force 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Force 200SC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Ngọc Lâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa, bọ trĩ/ hoa cúc, nhện đỏ/ hoa hồng, sâu xanh da láng/ lạc