Foniduc 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Foniduc 450SC

Foniduc 450SC

  • Hoạt chất: Tebuconazolc (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa