Fokeba 20CP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fokeba 20CP

  • Hoạt chất: Zinc Phosphide (min 80 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng