Focotoc 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Focotoc 250EC

Focotoc 250EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 35g/l + Quinalphos 215g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc