Fob 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fob 500SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 100g/l + Oxolinic acid 100g/l + Tricyclazole 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa