Flykil 95EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Flykil 95EC

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 90% + Naled 5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ ổi