Flufipro 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Flufipro 200SC

Flufipro 200SC

  • Hoạt chất: Fipronil 100g/l + Flufiprole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/ lúa