Flower – 95 0.3 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Flower – 95 0.3 SL

  • Hoạt chất: α-Naphthalene Acetic Acid (α-N.A.A) + NPK + vi lượng
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ xoài, sầu riêng, nhãn, lúa