Flame 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Flame 500SC

  • Hoạt chất: Fluazinam (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ/ cam