Fiwin 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fiwin 700WP

  • Hoạt chất: Flutriafol 300 g/kg + Tricyclazole 400 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Minh Long
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa