Fitex 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fitex 300EC

  • Hoạt chất: Dimethoate 286 g/l + Lambda-cyhalothrin 14g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rệp muội/ mía