Fist 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fist 500WP

  • Hoạt chất: Tebufenpyrad 250g/kg (min 98.9%) + Thiamethoxam 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, nhện gié/ lúa