Fisau 135EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fisau 135EC

  • Hoạt chất: Abamectin 35 g/l + Permethrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa