First 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

First 20EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Zagro Singapore Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa