Fiphos 555EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fiphos 555EC

Fiphos 555EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 512g/l + Emamectin benzoate 18g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa