Finico 800 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Finico 800 WG

Finico 800 WG

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ ngô; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa