Finali 575 SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Finali 575 SE

Finali 575 SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 450 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa