Fimex 36EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fimex 36EC

  • Hoạt chất: Abamectin 10g/l + Azadirachtin 26g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/xoài; sâu khoang/ đậu tương