Filyannong super 525SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Filyannong super 525SE

Filyannong super 525SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 34.5 g/l + Tricyclazole 500.5g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa