Filia® 525 SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Filia® 525 SE

Filia® 525 SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa