Fier 250SC, 500WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fier 250SC, 500WP, 500SC

Fier 250SC, 500WP, 500SC

  • Hoạt chất: Diafenthiuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ/cam