Fidur 220EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fidur 220EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Imidacloprid 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê