Fidasuper 210EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fidasuper 210EC

Fidasuper 210EC

  • Hoạt chất: Abamectin 10g/l + Profenofos 50g/l + Pyridaben 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/đậu tương