Fidanone 45EW, 166WP, 220WP, 760WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fidanone 45EW, 166WP, 220WP, 760WG

Fidanone 45EW, 166WP, 220WP, 760WG

  • Hoạt chất: Buprofezin 20g/l (125.5g/kg), (20g/kg), (230g/kg) + Fipronil 20g/l (0.5g/kg), (100g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 5g/l (40g/kg), (100g/kg), (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    45EW, 220WP: Sâu cuốn lá/lúa166WP, 760WG: Rầy nâu/lúa