Fi-Hsiung Lai 0.3GR, 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fi-Hsiung Lai 0.3GR, 5SC

Fi-Hsiung Lai 0.3GR, 5SC

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    0.3GR: sâu đục thân/lúa 5SC: Rầy nâu/lúa