Fezmet 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fezmet 40 EC

Fezmet 40 EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Zagro Group, Zagro Singapore Pvt Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu ăn lá/ hoa hồng