Fes 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fes 750WG

  • Hoạt chất: Clothianidin 500g/kg + Fipronil 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa