Feronil 32EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Feronil 32EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 12% + Fenoxanil 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH QT Nông nghiệp vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa