Ferlux 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ferlux 350EC

Ferlux 350EC

  • Hoạt chất: Permethrin 100g/l + Quinalphos 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục bẹ/lúa