Feliso 360EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Feliso 360EC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 60g/l + Isoprothiolane 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa