Favaret 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Favaret 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    Loét sọc mặt cạo/ cao su