Fastny 45EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fastny 45EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 3 % + Dimethoate 42 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu keo/ lúa