Fastac 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fastac 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ, bọ xít, rầy, sâu cuốn lá/ lúa; rệp/ cà phê