Fascist 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fascist 5EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Long Hiệp
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa