Farra 100EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Farra 100EW

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Eastchem Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng