Farich 40SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Farich 40SC

  • Hoạt chất: Nicosulfuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô