Farader 125EW, 225EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Farader 125EW, 225EW

Farader 125EW, 225EW

  • Hoạt chất: Propiconazole 100g/l (125g/l) + Tebuconazole 25g/l (100g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    125EW: khô vằn, lem lép hạt/ lúa 225EW: khô vằn/ lúa