Fao-gold 525 SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fao-gold 525 SE

Fao-gold 525 SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa