Famycinusa 100WP, 150SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Famycinusa 100WP, 150SL

Famycinusa 100WP, 150SL

  • Hoạt chất: Kasugamycin 10g/kg (10g/l) + Ningnanmycin 40g/kg (40g/l) + Streptomycin sulfate 50g/kg (100g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/lúa