Factor 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Factor 50EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê