Facetime 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Facetime 750WP

Facetime 750WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram 450g/kg + Tebufenozide 200g/kg + Thiamethoxam 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa