Exuma 210SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Exuma 210SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/đất không trồng